Tilskudd ved flytting

Du kan få tilskudd til dekning av flytteutgifter dersom du må flytte for å komme i arbeid.

Flytte til Norge

Planlegger du å bo i Norge mer enn 6 måneder? Les mer om flytting til Norge.

Melding om flytting innenlands

Skal du flytte innen Norge, send flyttemelding innen 8 dager etter at du har flyttet.

Flyttemelding til deg under 18 år

Egne regler for deg når du er under 18 eller har foreldreansvar.

Flyttemelding ut av Norge

Skal du flytte ut av Norge? Husk at det er forskjell på flytting til Norden og et annet land.

Har du husket adresseendring?

Enkel registering av ny adresse på nett. Tjenesten er gratis.